Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

InPro Rakennus Oy
Opintie 1
87100 KAJAANI
p. 040 082 5583
info@inpro.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Eija Närhi
info@inpro.fi

Opintie 1, 87100 Kajaani

 

3. Rekisterin nimi

InPro Rakennus Oy:n asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilön tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Sivuston ja palveluiden viestintään
 • Asiakkuuksien hoitaminen
 • Analysointi ja profilointi
 • Tarjouspyyntöjen käsittely
 • Palautteiden käsittely

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Kotisivuosoite
 • Käyttäjän IP-osoite
 • Tarjoushistoria tai tiedot muusta yhteydenotoista
 • Mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten (kumppanuuksien), kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla.

 

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Henkilötietoja säilytetään suojatuilla palvelimilla. Yhteyksissä palvelimiin käytetään vahvoja salauksia.

Lomakkeiden kautta lähetettyjä viestejä säilytetään toistaiseksi.

 

6.1 YHTEYDENOTTOLOMAKKEET

Mikäli lähetät viestejä yhteydenottolomakkeiden kautta, keräämme lomakkeessa olevat tiedot, sekä alla luetellut tiedot:

 • Viestin ID numero
 • Käyttäjän IP-osoite
 • User Agent tiedot (tiedot käytetystä selaimesta)
 • Viestin lähetyksen aika ja päivämäärä
 • Lähettäjän käyttäjätunnus (mikäli kirjautuneena sivustolle)
 • Lähettäjän sähköpostiosoite (mikäli kirjautuneena sivustolle)
 • Lähettäjän nimi (mikäli kirjautuneena sivustolle)

 

6.4 EVÄSTEET

6.4.1 ANALYTIIKKA

Sivustolla käytetään Google Analytics -seurantaa.

 

6.5 MUILTA SIVUSTOILTA UPOTETTU SISÄLTÖ

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Käyttäjältä itseltään verkkopalvelussa olevan lomakedatan kautta.
 • Verkkopalvelussa saatetaan käyttää liitettyä sisältöä (videoita, kuvia, artikkeleita ym.) jotka tulevat ulkopuolisista palveluista (mm. Google, Facebook). Nämä verkkopalvelut saattavat kerätä yksilöityä seurantadataa, mikäli sinulla on tili ja olet samaan aikaan kirjautuneena kyseiseen palveluun.

 

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

 • Tietoja ei käytetä markkinointitoimenpiteisiin ilman, että asiakas on antanut tähän erikseen suostumuksensa.
 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, poislukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössäolevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.
 • Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

 

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, poislukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössäolevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.

 

10. ASIAKKAAN OIKEUDET

Tarkastus- ja oikaisu-oikeus sekä oikeus tulla unohdetuksi

 • Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
 • Jos tiedoissa on virheitä tai asiakas haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, hän voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle asian korjaamista koskevan pyynnön.

 

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
SÄHKÖISESTI TALLENNETUT TIEDOT

• Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, säännöllisillä varmuuskopioinneilla sekä muilla henkilödatan suojaamiseen sekä turvalliseen säilyttämiseen tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.